Головна > Програма навчання

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 • HTML/CSS
 • ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ
 • JAVASCRIPT
 • JAVASCRIPT ADVANCED
 • ПРОЕКТ
 • Тренінг "Співбесіда в IT"
 • Тренінг "Методологія управління проектами"
 • Тренінг "Як заробити на міжнародному фрілансі UpWork першу 1 000 $"

1Загальна структура.

 • Знайомство з базовими тегами та атрибутами.
 • Створення текстових та блочних елементів, додавання зображень та посилань.
 • Ознайомлення з основними функціями редактора Brackets і створення першої сторінки.

2Знайомство з CSS.

 • Знайомство з CSS, його синтаксисом та способом оголошення.
 • Користування браузерною консоллю та знаходження помилок.
 • Селектори CSS та підключення стилів до сторінки.

3Блочна верстка, поєднання селекторів CSS.

 • Правильна побудова HTML сторінки, рівні вкладення.
 • Верстка першого макету сайту за зразком.
 • Стилізація шрифтів та властивості, які змінюють вигляд тексту на сторінці.

4Фон та колір, шари фону, та нові теги HTML5.

 • Види позиціонування елементів на сторінці та їх особливості.
 • Важливість кольору та візуального сприйняття на сторінці.
 • Моделі задання фону та зображень.
 • Font Awesome, Flaticon.

5Flexbox, form i table.

 • Flexbox та його застосування.
 • Знайомство з тегами форми, таблиць.
 • Шрифтові іконки, їхнє призначення та застосування.
 • Створення різних видів меню для сайтів.
 • Створення випадаючого меню та "гармошки".

6Псевдокласи та псевдоелементи.

 • Знайомство з сучасними методами в CSS та цікавими анімаційними змінами елементів.
 • Керування візуальними змінами на сторінці за допомогою стилів.
 • Використання продвинутих методів доступу до елементів сторінки.

7Photoshop, Avocode.

 • Види графічних форматів та дизайну.
 • Основи фотошоп для верстальщика.
 • Робота з PSD макетами за допомогою Photoshop та Avocode.
 • Спрайти, Pixel perfect.

8Адаптивна верстка.

 • Створення адаптивної сторінки за допомогою @media запитів в CSS.
 • Створення "гумових" сайтів.
 • Властивості CSS, які є специфічними для різних браузерів.
 • Проблема кросбраузерності.

9Анімація в CSS3.

 • Що таке анімація і як вона працює в CSS3?
 • Створення живої та динамічної сторінки за допомогою @keyframes анімацій.

10Препроцесори SASS/SCSS, LESS.

 • Що таке препроцесори і їх види для HTML і CSS.
 • Переваги використання препрорцесорів.
 • Знайомство з SASS/SCSS.
 • Застосуєвання препроцесора на практиці.

11Фреймворки Bootstrap, Animation.css, Semantic-UI.

 • Знайомство з тим, що таке CSS-фреймворк.
 • Переваги та недоліки використання фреймворків.
 • Знайомство з Bootstrap, його основними елементами.
 • Bootstrap grid.

12Закріплення матеріалу.

 • Принципи progressive enhancement і graceful degradation, що таке mobile first.
 • Що таке Host і для чого потрібна FileZilla.
 • Як писати менше та отримувати більше оптимізуючи код.

1Вступ до програмування.

 • Створення змінних, знайомство з основними правилами мов програмування (JavaScript).
 • Знайомство з основними операторами та типами даних.

2Умовні оператори.

 • Маніпулювання умовами, створення простих логічних шляхів сценарію.
 • Приклади сценаріїв з умовними операторами.
 • Розгалуження та нелінійне виконанням коду.

3Цикли.

 • Цикли, види циклів, їх відмінності та способи застосування.
 • Роль циклів в сценарії. Приклади використання циклів.

4Функції.

 • Різні варіанти створення функцій, знайомство із синтаксисом.
 • Особливості і роль функцій в сценаріях.

5Масиви.

 • Що таке масиви? Робота з масивами та їх роль в сценарії.
 • Використання циклів з масивами.

6Логічні задачі та закріплення матеріалу.

 • Закріпення матеріалу на практичних заняттях.
 • Розбір ключових питань даного етапу.

1Що таке JavaScript.

 • Загальна інформація про мову JavaScript та її особливості.
 • Як викликати JavaScript? З чим взаємодіє JavaScript?
 • Типи даних та приведення типів.

2Conditional Statements.

 • If, else if, else.
 • Конструкція switch.
 • Вирішення логічних задач на JavaScript.

3Loop.

 • Цикли for, while, do while.
 • Break and continue.
 • Рішення математичних рівнянь за допомогою циклів.

4Functions.

 • Function Expression, Function Declaration.
 • Область видимості функції.
 • Рекурсія, замикання та інші цікаві речі.

5String.

 • Створення стрічок, спеціальні символи.
 • Методи стрічок.
 • Практичні завдання для пошуку, заміни, видалення даних зі стрічок.

6Array.

 • Способи оголошення масиву та робота з ним.
 • Методи масивів та їхня користь.
 • Робота з великою та різноманітною кількістю даних.

7Object.

 • Способи оголошення об’єкту та робота з ним.
 • Об’єкти та їхня користь для сценарію.
 • Робота з об’єктами на практиці.

8Document Object Model.

 • Що таке DOM?
 • Структура DOM документа.
 • Робота з DOM за допомогою JavaScript.

9Робота з інтерфейсом.

 • Змінюєм стилі за допомогою скріпта, взаємодія сайту з користувачем.
 • Логіка сторінки.

10Mouse events.

 • Click, mouseover, mouseout, focus, blur та інші події.
 • Приклади роботи з подіями та динамічністю сторінки.

11Keyboard events.

 • Keyup, keydown, keypress.
 • Приклади роботи з подіями та динамічністю сторінки.

12SetTimeout і setInterval.

 • Що таке setTimeout і setInterval.
 • Об’єкт Math та робота з ним.
 • Об’єкт Date та робота з ним.
 • Приклад годинника, таймера, секундоміра на JavaScript.

13Базові елементи сторінки.

 • Створення слайдера на JavaScript.
 • Валідація форм на стороні клієнта.

14Що таке JQuery?

 • Де скачати і як підключити?
 • Робота з DOM за допомогою JQuery.
 • Селектори та ієрархія JQuery.

15Аналогія між JQuery та CSS.

 • Фільтри в JQuery.
 • Приклади складних фільтрів в JQuery.

16JQuery events.

 • Як працюють події в JQuery?
 • Використання подій на практиці.

17JQuery UI.

 • Де скачати та як встановити.
 • Draggable, droppable.

18Анімація в JQuery.

 • Що таке parallax scrolling?
 • Застосування parallax scrolling на практиці.

19Логічні задачки та закріплення матеріалу.

 • Випробування засвоєного матеріалу на практиці, виконуючи різні логічні завдання.
 • Написання різноманітних алгоритмів та тренування логічного мислення.

1ООП.

 • Поняття ООП в JavaScript.
 • Що таке наслідування, його використання та приклади.
 • Практика в об'єктно орієнтованому стилі програмування.
 • This та шаблони виклику функцій.

2RegExp.

 • Здійснення пошуку за допомогою регулярних виразів.
 • Використання регулярних виразів для валідації.
 • Правила пошуку тексту.

3Система збірки проекту Gulp, Webpack.

 • Що таке Gulp, Webpack і для чого вони потрібні.
 • Встановлення та налаштування файлу конфігурацій.
 • Встановлення додаткових плагінів.
 • Використання збірки на практиці.

4Git.

 • Що таке Git?
 • Git Bash.
 • Базові команди.
 • Робота з гілками.

5JSON.

 • Формат JSON, Метод JSON.parse, JSON.stringify.
 • Передача даних за допомогою об'єктного запису JavaScript.

6Зберігання даних в браузері.

 • LocalStorage / SessionStorage.
 • Cookies
 • Проект з використанням засобів зберігання даних.

7Перехоплення помилок, "try..catch".

 • Конструкція try…catch.
 • Об’єкт помилки.
 • Приклади застосування на практиці.

8AJAX.

 • HTTP запити. Що це? Як працюють?
 • Взаємодія "Клієнт-Сервер".
 • Використання методів AJAX для відправки та отримання даних.

9Frameworks.

 • Що таке фреймворк Angular, React і для чого вони потрібні.
 • Підключення до сторінки фреймворку та робота з Angular або React.
 • Двостороннє зв'язування.
 • Роутінг.
 • Фільтри.
 • Валідація.
 • Компоненти.
 • Http запити.
 • Створення неймовірних веб-додатків, що нагадують Desktop.

10Database.

 • Знайомство з базамами даних.
 • Принципи роботи SQL і NoSQL БД.
 • Приклад створення і маніпуляція даних в БД.

11Node.js.

 • Що таке серверний JavaScript?
 • Які переваги? Як працювати з Node.js?

12Ключові професійні навики.

 • Впевнене володіння мовою Javascript.
 • Розуміння концепції DOM.
 • Робота з бібліотекою JQuery.
 • Знання AJAX та HTTP запитів.
 • Знання JSON.
 • Уміле застосування регулярних виразів.
 • Поняття серверного JavaScript (Node.js).
 • Володіння фреймворком.
 • Побудова красивого та динамічного сайту.

Після пройденого курсу розпочинається 2-тижнева безкоштовна практика, під час якої ви можете закріпити знання або отримати відповідь на ваші запитання. Практика проходить на базі Logos IT Academy. Підібрані матеріали максимально наближені до проектів, з якими працюють у софтверних компаніях.

1Етапи рекрутингового процесу.

 • Скринінг профайлів / CV
 • Скринінг інтерв'ю (phone call / skype call)
 • Інтерв'ю
 • Оцінка кандидата
 • Прийняття рішення
 • Фідбек від попередніх роботодавців (не завжди!)
 • Job offer
 • Процес найму
 • Онбординг кандидата

2Етапи співбесіди.

 • HR інтерв'ю
 • Технічне інтерв'ю
 • Інтерв'ю з клієнтом

3Варіанти проведення тех. інтерв'ю.

 • Технічні та нетехнічні
 • Опитування
 • Практичні кейси
 • Питання - відповідь (по проектам, зазначеним технологіям, сертифікації)
 • Технічне завдання на час
 • Домашнє технічне завдання на час

4Інтерв'ю питання.

 • Традиційні
 • Поведінкові
 • Культурні/li>
 • Логічні
 • Остаточні вирішальні питання

SCRUM - це технологія розробки програмного забезпечення.


У неї також входять:
• вивчення ринку IT технологій
• визначення ключових цінностей готового ПО
• Розробка та підтримка хмарних технологій
• забезпечення безпеки IT продуктів при використанні клієнтом
• поведінка технологічних досліджень і дослідів в IT сфері


На тренінгу ми розглянемо кожен з цих пунктів максимально докладно і доступно. А також ви дізнаєтеся, в якій цікавій і захоплюючій формі проходить робота в команді з SCRUM ментором. Все це про комунікації. Все це про вміння грамотно взаємодіяти в колективі, ефективно співпрацювати з усіма колегами і досягати максимальних результатів. На сьогоднішній день більше 80% найпрестижніших IT компаній використовують в роботі технологію SCRUM.

Фріланс - це те, що відмінно годує найуспішніших і незалежних айтішників. Звичайно, ви хочете влаштуватися на роботу в престижну IT компанію, щоб потім похвалитися друзям і показати іменний пропуск будинку. Але в гонитві за цим загальноприйнятим авторитетам «великої людини» ви забуваєте про гроші і вільний час. Звичайно, будучи навіть хорошим Джуном, ви заробите ваші 600 $ в місяць в IT компанії, але це далеко не межа ваших можливостей. Адже виконуючи ту ж саму роботу на фрілансі для різних замовників, ви зможете заробити в два, а то і в три рази більше, витрачаючи плюс-мінус ті ж зусилля.


На тренінгу ви як раз і дізнаєтеся, як завоювати авторитет фрілансера, до якого всі біжать за допомогою і несуть долари в дзьобі. І, звичайно ж, вас чекає покрокова інструкція, як стати таким затребуваним фрілансером, і при цьому мати набагато більше вільного часу і поваги, ніж штатний співробітник навіть великої IT компанії.

Забронюй місце в групі та отримай вступні уроки безкоштовно!
Залиште заявку
Сформуємо цілі
Визначимо рівень знаньРозповімо про навчальну платформу
Для того, щоб отримати актуальну інформацю
про умови навчання, ціни і т.д., залиши заявку. Найближчим часом з тобою зв'яжеться наш менеджер, щоб відповісти на запитання.Навчання починається з самих основ! Переглянь відео!